ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Khối I/O hệ thống là một giải pháp bus trường độc lập linh hoạt cho các nhiệm vụ tự động hóa được phân cấp. ...