ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
9/9/2015 8:05:52 AM

Khởi động mềm SIRIUS 3RW44 đáp ứng cho những ứng dụng cao cấp. Khởi động mềm SIRIUS 3RW44 có rất nhiều chức năng với giá rất cạnh tranh.

 

Giới thiệu:

Với những tính năng nổi bật, dãy sản phẩm 3RW44 hoàn toàn có đủ năng lực đảm nhận quá trình khởi động và giảm tốc khó khăn theo một cách đơn giản và hơn hết là nhẹ nhàng. Với hệ thống điều khiển Mô men tiên tiến của nó, bộ khởi động mềm này có thể sử dụng để điều khiển công suất ngõ ra đến 710kW ở điện áp 400V – tương ứng 959hP ở điện áp 460V – trong mạch đấu nối nối tiếp hoặc có thể sử dụng đến 1200kW ở điện áp 400V – tương ứng 1700hP ở điện áp 460V – trong mạch đấu Tam giác bên trong. Được thiết kế cho xử lý đơn giản, các chức năng cực kỳ dễ dàng sử dụng.

TT

Mã số

Miêu tả

1

3RW44 22-1BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 29A, 15KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

2

3RW44 23-1BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG.,STANDARD: 36A, 18,5KW,200-460 V AC, 230 V AC,

3

3RW44 24-1BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 47A, 22KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

4

3RW44 25-1BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 57A, 30KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

5

3RW44 26-1BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG.,STANDARD: 77A, 37KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

6

3RW44 27-1BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 93A, 45KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

7

3RW44 34-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 113A, 55KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

8

3RW44 35-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 134A, 75KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

9

3RW44 36-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 162A, 90KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

10

3RW44 43-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 203A, 110KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

11

3RW44 44-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 250A, 132KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

12

3RW44 45-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 313A, 160KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

13

3RW44 46-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 356A, 200KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

14

3RW44 47-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 432A, 250KW, 200-460 V AC, 230 V AC,  

15

3RW44 22-1BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 29A, 18,5KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

16

3RW44 23-1BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 36A, 22KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

17

3RW44 24-1BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 47A, 30KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

18

3RW44 25-1BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 57A, 37KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

19

3RW44 26-1BC45

SIRIUS SOFT STARTER,40 DEG., STANDARD: 77A, 45KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

20

3RW44 27-1BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 93A, 55KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

21

3RW44 34-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 113A, 75KW,400-600 V AC, 230 V AC,

22

3RW44 35-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 134A, 90KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

23

3RW44 36-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 162A, 110KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

24

3RW44 43-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER,40 DEG.,STANDARD: 203A, 132KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

25

3RW44 44-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 250A, 160KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

26

3RW44 45-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 313A, 200KW,400-600 V AC, 230 V AC,

27

3RW44 46-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 356A, 250KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

28

3RW44 47-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 432A, 315KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

29

3RW44 22-1BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG.,STANDARD: 29A, 15KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

30

3RW44 23-1BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG.,  STANDARD: 36A, 18,5KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

31

3RW44 24-1BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG.,  STANDARD: 47A, 22KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

32

3RW44 25-1BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG.,  STANDARD: 57A, 30KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

33

3RW44 26-1BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 77A, 37KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

34

3RW44 27-1BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 93A, 45KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

35

3RW44 34-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 113A, 55KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

36

3RW44 35-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG.,STANDARD: 134A, 75KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

37

3RW44 36-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER,  40 DEG.,STANDARD: 162A, 90KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

38

3RW44 43-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 203A, 110KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

39

3RW44 44-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 250A, 132KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

40

3RW44 45-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 313A, 160KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

41

3RW44 46-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG.,STANDARD: 356A, 200KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

42

3RW44 47-6BC44

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG.,  STANDARD: 432A, 250KW, 200-460 V AC, 230 V AC,

43

3RW44 22-1BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 29A, 18,5KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

44

 3RW44 23-1BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 36A, 22KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

45

3RW44 24-1BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 47A, 30KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

46

3RW44 25-1BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 57A, 37KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

47

3RW44 26-1BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 77A, 45KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

48

3RW44 27-1BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 93A, 55KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

49

3RW44 34-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 113A, 75KW, 400-600 V AC, 230 V AC

50

3RW44 35-6BC46

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG.,STANDARD: 134A, 132KW, 400-690 V AC, 230 V AC,

51

3RW44 36-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG.,  STANDARD: 162A, 110KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

52

3RW44 43-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 203A, 132KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

53

3RW44 44-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 250A, 160KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

54

3RW44 45-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER,  40 DEG., STANDARD: 313A, 200KW, 400-600 V AC, 230 V AC,

55

3RW44 46-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 500 V, 40 DEG., STANDARD: 356A, 250KW, 400-600 V AC, 230 V AC

56

3RW44 47-6BC45

SIRIUS SOFT STARTER, 40 DEG., STANDARD: 432A, 315KW, 400-600 V AC, 230 V AC

Để biết thêm thông tin về giá và sản phẩm xin vui lòng liên hệ:

Phụ trách sản phẩm:

Phạm Ngọc Sơn

Mobile: 094 991 1618

Điện thoại: 04 3773 5355

Fax: 04 3773 5356 

Email: pham-ngoc.son@aseatec.com.vn

 

 

Super User