ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Khởi động mềm SIRIUS 3RW44 đáp ứng cho những ứng dụng cao cấp. Khởi động mềm SIRIUS 3RW44 có rất nhiều chức năng với giá rất cạnh tranh. ...

Khởi động mềm SIRIUS dùng để bảo vệ động cơ và hệ thống cơ khí, giảm tải cho hệ thống Các bộ khởi động mềm hạn chế dòng và kiểm soát mô men khởi...

Khởi động mềm SIRIUS 3RW40 có chức năng Contactor bypass được lắp đặt sẵn bên trong, Khởi động mềm SIRIUS 3RW40 là lựa chọn hàng đầu trong dãy bộ khởi động...