Vừa qua, công ty ASEATEC đã hoàn thành xong việc cung cấp hệ thống tủ điều khiển PLC, chế tạo, đóng gói, gắn nhãn mác theo hợp đồng đã ký kết với Viện Nghiên Cứu Cơ Khí (NARIME) thuộc công trình dự án sông Hậu. Sau khi tiến hành bàn giao, ASEATEC đã cử cán bộ kĩ thuật giám sát, hỗ trợ NARIME trong công tác lắp đặt, vận hành chạy thử. Quá trình này đã diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp.

Một vài hình ảnh trong quá trình thực hiện hợp đồng của đội ngũ cán bộ kỹ thuật ASEATEC :