ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Hệ thống RFID cho sản xuất và công nghệ sản xuất sử dụng băng tải cũng như xác định các phôi sản xuất và các sản phẩm. Bộ Photoelectric multicode reader đọc...