ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Đo mức kiểu theo kiểu thả vật nặng xuống sau đo thiết bị tự đo chiều dài cáp để tính toán mức của vật liệu, sử dụng cho các ứng dụng có hằng số điện...

Đo mức kiểu radar kiểu dẫn sóng radar Flexar sử dụng đo các vật liệu: các loại bột, các loại chất rắn hạt thô hoặc mịn, chất lỏng, thực phẩm thậm chí...