ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Đo mức điểm kiểu điện dung: Đo mức cao thấp cho các vật liệu bột, chất lỏng, chất rắn dạng hạt hoặc vật liệu có độ nhớt cao, chứa trong các si lô,...

Đo mức điểm kiểu cánh khuấy: báo mức cao hoặc thấp cho thùng chứa, si lô chứa vật liệu rắn: hạt, bột dạng viên, bột với số lượng lớn. ...