Ứng dụng trong công nghiệp với sai số thấp, dùng để đo lưu lượng chất lỏng và khí

Đường kính: DN15- DN150

Nguồn cấp: 24 V DC và 230VAC

 

 

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.