Đo lưu lượng nguyên lý Vortex FX330
Dùng trong công nghiêp, chịu nhiệt độ cao
Đo lưu lượng chất lỏng, chất khí, hơi nước sôi
Đường kính DN15-DN300

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.