Chỉ thị cơ khí, đầu ra tín hiệu điện 4-20mA, đầu ra xung.Dùng trong công nghiêpĐo lưu lượng nước, chất lỏng, chất khí.Đường kính DN15-DN3100

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.