Rơ le quá tải nhiệt – Sirius 3RU, 3RB dùng để bảo vệ động cơ 3 pha, đem lại nhiều tiện ích trong việc đi dây và lắp đặt, cũng như trong khi vận hành. Rơ le quá tải nhiệt 3RU2 có dải dòng lên tới 100A. Loại 3RB có dải dòng lên tới 630A.

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.