Bộ khởi động mềm hạn chế dòng và kiểm soát mô men khởi động. Sốc cơ và sụt lưới qua đó có thể được khắc phục. Điện áp cấp cho động cơ được giảm xuống bằng điều khiển pha và nâng dần lên bằng điện áp lưới trong một khoảng thời gian chỉnh được. Khởi động và dừng mềm đảm bảo ứng lực tối thiểu đến các thiết bị kết nối liên quan, giúp công tác vận hành sản xuất liên tục, giảm chi phí bảo dưỡng.

Được ứng dụng trong các lĩnh vực như: Bơm, điều hòa thông gió, khí nén, băng tải….

Hiển thị một kết quả duy nhất