Thiết bị bảo vệ động cơ Sirius 3RV rất nhỏ gọn, có bộ hạn chế dòng, được sử dụng cho chuyển mạch và bảo vệ động cơ công suất tới 355kW tại 400VAC và bảo vệ những tải khác với dòng danh định tới 800A.

Chức năng : Chống hoặc hạn chế ngắn mạch, đóng cắt tải trong quá trình vận hành với số lần đóng cắt ít. Bảo vệ quá tải của tải và hệ thống, cách ly từ lưới điện trong trường hợp bảo dưỡng và sửa chữa.

Các ứng dụng như: Bảo vệ động cơ, bảo vệ hệ thống, Bảo vệ ngắn mạch của bộ khởi động sao tam giác, bảo vệ biến áp…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.