Van được dùng cho các vị trí tiếp xúc trực tiếp với hóa chất có khả năng ăn mòn cao như axit, muối, nước khử ion.

Chi tiết các sản phẩm và mã đặt hàng: Hazardous Location Solenoids

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.