Van được thiết kế dành cho các ứng dụng nhiệt độ thấp. Dải nhiệt độ làm việc từ -200 °C to +180 °C

Chi tiết các sản phẩm và mã đặt hàng: Cryogenic

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.