Công ty Aseatec phối hợp với công ty CP máy thiết bị dầu khí tổ chức giảng về lớp thiết bị hợp bộ máy cắt trung thế 8DA10, cho dự án Khí Thấp Áp Thái Bình.

Nội dung giảng dậy bao gồm:

Cấu tạo của hợp bộ máy cắt trung thế 8DA10.

Hướng dẫn kiểm tra và vận hành thử.

Hướng dẫn vận hành.

Quy trình vận hành máy cắt.

Giảng viên thực hiện: Tiến sỹ: Nguyễn Mạnh Tiến.

Kỹ sư: Lê Bách.

Kết thúc khóa đào tạo các học viên đã qua kỳ kiểm tra và đạt kết quả tốt.

Sau đây là hình ảnh của khóa học.