ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Contactor rơle được chuyển đổi thiết bị để điều khiển và mạch phụ trợ và được sử dụng để kiểm soát, cung cấp tín hiệu và các thiết bị chuyển mạch...

Contactor SIRIUS 3RT là họ sản phẩm được chế tạo theo công nghệ  mới của Siemens, nó hoàn toàn tương thích với các sản phẩm đã được Siemens sản xuất. ...

Contactor SIRIUS 3RT là họ sản phẩm được chế tạo theo công nghệ  mới của Siemens, nó hoàn toàn tương thích với các sản phẩm đã được Siemens sản xuất. ...