ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Trong công nghệ an toàn những sản phẩm như cảm biến và Rơ le an toàn đã được phê duyệt có xác nhận lên đến mức độ an toàn cao nhất, chẳng hạn như loại...