Hệ thống điều khiển Simatic S5 do tập đoàn Siemen chế tạo đã ra đời từ 30 năm về trước. Dòng sản phẩm PLC Simatic S5 đã được sử dụng hầu hết trong dây chuyền tự động hóa công nghiệp đã đảm bảo hoạt động ổn định cho các hệ thống dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên hiện nay, Hãng Siemens đã cho ra đời dòng sản phẩm mới S7 với tính năng tin cậy cũng như khả năng xử lý vượt trội đồng thời cũng chấm dứt hỗ trợ dòng sản phẩm S5 trên thị trường. Khó khăn trong tìm kiếm spare/ part, giá thành cao, ảnh hưởng tới quá trình thay thế dự phòng khi sự cố xảy ra.

Do đó, nhu cầu chuyển đổi bộ điều khiển từ hệ Simatic S5 lên hệ Simatic S7 đặt ra cấp thiết để duy trì hoạt động ổn định của nhà máy, nâng cao chất lượng hệ thống, dễ dàng chuẩn đoán lỗi và thay thế khi có sự cố xảy ra. Trong bài này sẽ trình bày các bước chuyển đổi PLC  S5 lên S7.

1 . Tổng quan về hệ thống Simatic S5

Cấu hình một bộ điều khiển S5 tương tự như PLC S7 như minh họa trên hình 1 bao gồm module sau :

+ Module Nguồn cấp

+ Module CPU

+ Module mở rộng vào/ra số

+ Module mở rộng và/ra tương tự

+ Module chức năng

+ Module truyền thông

+ Module mở rộng rack                                                                   

 

2. Qui trình chuyển đổi PLC S5 lên S7 :

Bước 1. Dựa cấu hình phần cứng bộ điều khiển Simatic S5 ta lên cấu hình bộ điều khiển Simatic S7 tương đương thay thế.

Bước 2. Dùng phần mềm Step 5 tải chương trình trong bộ điều khiển S5                                                             

Bước 3. Dùng phần mềm Step 7 convert chương trình Step 5. Sau đó chỉnh sửa file chương trình đã convert, lập trình lại một số hàm (Funtion) đã không chuyển đổi được.

Bước 4. Tháo phần cứng hệ Simatic S5 cũ, lắp phần cứng hệ Simatic S7 mới.

Bước 5. Nạp chương trình đã chuyển đổi, chỉnh sửa vào bộ điều khiển mới Simatic S7. Tiến  hành chạy thử và nghiệm thu.

 

Như vậy, chúng ta đã chuyển đổi nâng cấp xong bộ điều khiển Simatic S5 lên hệ điều khiển Simatic S7 mới. đảm bảo an toàn, tin cậy dễ dàng tích hợp vào hệ thống.