ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Cảm biến vị trí được sử dụng cho các ứng dụng cảm biến vị trí không tiếp xúc với một dải sản phẩm lớn cảm biến cảm ứng, điện dung, từ trường,...