ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Cảm biến trong điều khiển quá trình thường dùng những cảm biến như: Cảm biến áp suất, lưu lượng, nhiệt độ và đo mức cho các môi chất khác nhau. Thêm vào...