ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Cảm biến hình ảnh cho các ứng dụng công nghiệp – 2 chiều và 3 chiều – được hoàn toàn tích hợp một kết cấu vỏ nhỏ gọn. ...