ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Khối  thiết bị đầu cuối trên thanh ray đã được thay đổi mãi mãi từ khi WAGO  được cấp bằng sáng chế CAGE CLAMP vào năm 1977. ...