ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

WAGO có kết nối ngay để đáp ứng hầu hết các yêu cầu thay đổi của bạn. Các khối chuyển tiếp, Các khối ghép quang, Các đế cắm chuyển tiếp, Các khối giao...