ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
14/9/2015 7:02:08 AM

Nguồn cấp cho Logo! có các loại nguồn theo dòng điện đầu ra:

* Nguồn Logo!  điện áp vào 100-240VAC/110-300VDC, đầu ra 5VDC/3A - 6,6A

* Nguồn cấp cho Logo!, điện áp vào 100-240VAC/110-300VDC, đầu ra 12VDC/1.9A - 4.5A

* Nguồn cấp cho Logo!, điện áp vào 100-240VAC/110-300VDC, đầu ra 15VDC/1.9A - 4A

* Nguồn cấp cho Logo!, điện áp vào 100-240VAC/110-300VDC, đầu ra 24VDC/1.3A - 2.5A - 4A

 

 

 

 

Super User