ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Biến tần trung thế Siemens với số lượng lắp đặt nhiều nhất thế giới chúng tôi cung cấp hầu hết các lĩnh vực trên thị trường và là công ty duy nhất chào...