ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Biến tần Siemens MM440 ( 6SE6440-2UC21-5BA1 ) Tình trạng: Mới Xuất Xứ: Chính hãng     MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE...

Biến tần Siemens MM440 ( 6SE6440-2UC17-5AA1 ) Tình trạng: Mới Xuất Xứ: Chính hãng MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER...

Biến tần Siemens MM420 ( 6SE6420-2UC11-2AA1 ) Tình trạng: Mới Xuất Xứ: Chính hãng     Biến tần Siemens MM 420 là hệ biến tần tiêu chuẩn để thay...

Biến tần Siemens MM440 ( 6SE6440-2UC15-5AA1 ) Tình trạng: Mới Xuất Xứ: Chính hãng MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER...

Biến tần Siemens MM440 ( 6SE6440-2UC21-1BA1 ) Tình trạng: Mới Xuất Xứ: Chính hãng     MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE...

Biến tần Siemens MM440 ( 6SE6440-2UC13-7AA1 ) Tình trạng: Mới Xuất Xứ: Chính hãng MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER...