ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Biến tần Siemens G150 là bộ truyền động vạn năng cho các giải pháp truyền động đơn lẻ với giải công suất rất lớn. Biến tần Siemens G150 được thiết kế...