ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Biến tần Siemens G120C có những tính năng mới: kích thước nhỏ gon, cực đấu dây dạng rắc cắm, tiết kiệm năng lượng cao. Biến tần Siemens G120C được thiết kế...