ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Aptomat bảo vệ mạch điều khiển MCB 5SX được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điện hạ áp công nghiệp, dân dụng... Aptomat bảo vệ mạch điều khiển MCB...

Aptomat chống dòng rò RCCB được chế tạo với tính năng cơ bản là chống dòng điện rò, mà theo cách gọi thông thường là áptômát chống giật. Loại aptomat RCB này...

Aptomat bảo vệ mạch điều khiển MCB 5SJ được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điện hạ áp công nghiệp, dân dụng...  ...

Aptomat bảo vệ mạch điều khiển MCB 5SY được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điện hạ áp công nghiệp, dân dụng...  ...