ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Là những dòng sản phẩm thuộc nhóm ngành tự động hóa, những sản phẩm hỗ trợ để cấu thành và hoàn thiện hệ thống điều khiển như những Module ET-200S, AS-Interface,...